کمپ ترک اعتیاد در اهواز
×

اختلال شخصیت منفعل | شناخت اختلال شخصیت پرخاشگری منفعلانه

ویژگی های اختلال شخصیت منفعل

اختلال شخصیت منفعل چیست و دارای چه مشخصاتی است؟ برای شناخت اختلال شخصیت منفعل به چه اطلاعاتی نیاز داریم و چگونه می توان آن را درمان کرد؟

در این نوشتار مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ با ارائه اطلاعات دقیق در مورد این اختلال روانی سعی کرده تا مطالب مفیدی در زمینه شناخت این اختلال ارائه نماید. لطفا تا انتهای مقاله ما را همراهی بفرمائید.

ویژگی های اختلال شخصیت منفعل

 • به طور انفعالی و غیر مستقیم از انجام وظایف معمول شغلی و اجتماعی سرباز می زند.
 • همواره شکایت از این دارد که دیگران او را درست درک نمی کنند و قدر او را نمی شناسند.
 • غالبأ لجوجانه به بحث و جدل می پردازد.
 • به نظر می رسد که بدون هیچ دلیل منطقی از افراد مافوق و مراجع قدرت انتقاد می کند و نسبت به آنها خشمگین است.
 • نسبت به افرادی که موفق تر و خوشبخت تر از خودش هستند، احساس حسادت می کند.
 • غالبا با بزرگنمایی از نامرادی های زندگی خود شکایت دارد.
 • همواره در بین اطاعت انفعالی و نافرمانی خصمانه در نوسان است.
 • رفتارهای او به طور غیر مستقیم سعادت و موفقیت شما را از بین می برد.

اگر شما هر روز بیشتر و بیشتر از محبوب خود ناراحت می شوید، بدون آنکه عمل پرخاشگرانه یا وحشتناکی را علیه شما انجام داده باشد، یا اگر اظهارات منفی با انتقادات نامحسوس محبوب شما از همان آغاز آشنایی روز به روز عزت نفس شما را کاهش می دهد، به احتمال قوی شما با یک فرد تحلیل برنده با اختلال شخصیت منفعل وارد رابطه عاطفی شده اید. افراد تحلیل برنده غالبا دچار اختلال شخصیت منفعل- مهاجم هستند.

فرد تحلیل برنده، فردی کاملا سمی است که به تدریج عزت نفس و خوشحالی شما را رو به تحلیل خواهد برد. بدتر از همه اینکه شما گمان می کنید که خودتان عامل همه مشکلات موجود در رابطه عاطفی خودتان با او هستید. اگر هر یک از ویژگی های ذکر شده در آغاز این فصل برای شما آشنا جلوه می کند، به شما توصیه میکنیم این نوشتار را با دقت مطالعه بفرمایید.

شخصیت تحلیل برنده

فرد با اختلال شخصیت منفعل نسبت به همه چیز به ویژه مراجع قدرت نگرش منفی دارد. او از همان اوایل زندگی به گونه ای در قبال هرگونه تقاضا برای انجام کاری (به طور مثال در حیطه علمی، شغلی و اجتماعی و روابط بین فردی) به گونه ای انفعالی دست به مقاومت زده و به ندرت خشم خود را نسبت به مراجع قدرت به طور مستقیم ابراز داشته است واقعیت این است که تحلیل برنده نسبت به مراجع قدرت احساسی کاملا دوگانه دارد.

او از یک سو نیاز به تایید و توجه از سوی مراجع قدرت دارد و از سوی دیگر میخواهد سعی کند که خود را از مراجع قدرت، مستقل سازد و جرأت مخالفت با آنها را داشته باشد. نتیجه این دوگانگی عاطفی این است که شخص تحلیل برنده خشم خود را به طور غیر مستقیم و به روش تخریب گرانه علیه دیگران به کار می گیرد. اگر شما در رابطه با چنین فردی قرار دارید، به ویژه اگر فردی شجاع، موفق و با اعتماد به نفس بالایی باشید، به احتمال زیاد هدف خوبی برای یک محبوب تحلیل برنده هستید.

در محیط کاری، فرد با اختلال شخصیت منفعل همچون یک کابوس جلوه می کند. به نظر می رسد که او از روی عادت از انجام دستورات رئیس خود طفره می رود با در برابر انجام آن مقاومت می ورزد. او در ظاهر فردی بسیار مطیع به نظر می آید اما در عمل مشاهده می شود که وظایف محول شده را از طریق به تعویق انداختن، انجام نمی دهد، فراموش می کند یا خراب می سازد. به عبارت دیگر چنین فردی در ظاهر به تقاضای شما «آری» می گوید و در عمل «نه» را به نمایش می گذارد.

پذیرش مشتاقانه کارها

فرد با اختلال شخصیت پرخاشگری منفعلانه، انجام کاری را مشتاقانه می پذیرد و سپس آن را انجام نمی دهد، یا آن را خراب می کند و یا آن را وقتی انجام می دهد که دیگر فایده ای ندارد. شما در رابطه عاطفی با چنین فردی بارها و بارها با چنین مواردی روبه رو خواهید شد.

هرچند شخصیت منفعل – مهاجم در ظاهر خود را موافق چیزی نشان می دهد، اما در عمل مانع تراشی می کند و به طور مداوم می گوید که فراموش کرده است و با اشتباهی که انجام داده، ناخواسته صورت گرفته است، اما با کمی دقت به خوبی مشخص می شود که او به طور عمدی فراموش کرده و خودخواسته مرتکب اشتباه شده است و به همین دلیل می توان گفت که شخصیت منفعل- مهاجم در حیطه کار و ارتباط یک خراب کار واقعی است.

لبخند تصنعی

حتی اگر یک فرد با اختلال شخصیت منفعل به رئیسش یا افرادی که گمان می کنند مرجع قدرت به شمار می روند نیز لبخند بزند، باید بدانید که سطحی است و غالبا او از اینگونه افراد ناراحت و خشمگین است، با آنها بحث و مرافعه دارد و هرجا که بتواند به ویژه نزد همکاران، دوستان نزدیک و یا همسرش از آنها بدگویی می کند در صورتی که به این فرد اخمو و خشمگین بگویید که چگونه بازدهی کارش را افزایش دهد و یا چگونه تعارضاتش را با دیگران حل کند، به شدت با شما مخالفت می ورزد؛ زیرا احساس می کند که شما علت مشکل را اشتباهی گرفته اید، او را درک نمی کنید و حق را به جانب او نمی دهید.

اگر شما با اشاره به ماهیت شخصیت او، یعنی تناقض میان آنچه او ادعا می کند و آنچه انجام می دهد، به نواقص کار او در حیطه کاری و روابطش با دیگران اشاره کنید، به شدت خشمگین شده و کینه شما را به دل می گیرد. بنابراین، هرگاه گلایه ها و شکایات او را بر اساس بدانید، او از خود واکنشی نشان خواهد داد، به گونه ای که گویا شما به غلط یک قربانی را با یک ظالم اشتباه گرفته اید.

گله و شکایت فرد منفعل

فرد تحلیل برنده همواره از رؤسا، والدین یا حتی افرادی که به آنها عشق می ورزد نیز گلایه و شکایت دارد و معمولا چنین وانمود می کند که تحت ظلم و ستم آنها قرار گرفته است. او در برابر افراد مزبور از کرده خود اظهار پشیمانی می کند، اما در پشت سر آنها، خود را محق و آنها را ناحق جلوه می دهد، چنین افرادی تمایل دارند دیگران را افرادی بی کفایت، ظالم، بی انصاف و همچنین آنها را افرادی که تمایلی به تأیید ویژگی های مثبت و محسن انجام کار آنها را ندارند، ارزیابی کنند.

آنها احساس می کنند که هیچ فردی واقعا آنها را درک نمی کنند. افراد با اختلال شخصیت پرخاشگری منفعلانه ماشین شکایت و ناله هستند و هرگونه ناکامی در حیطه کاری و ارتباطی خود را به گردن دیگران می اندازند. شخصیت منفعل – مهاجم را به درستی می توان به کندویی از خصومت و رنجیدگی که در ظاهر خود را معصوم و پاک نیت جلوه می دهد، تشیه کرد.

یکی از جنبه های بارز و ناخوشایند اختلال شخصیت منفعل، تمایل مزمن او به بی اهمیت انگاشتن و کم ارج شمردن موفقیت ها و پیشرفت های اطرافیان است او همواره با هر فردی که گمان کند از خودش عملکرد بهتری دارد، وارد رقابت و ستیزه می شود. به طور مثال اگر همکارانش ترقیع بگیرند و او از این ترفیع بی نصیب بماند، پشت سر آنها خواهد گفت که آنها پارتی بازی کرده اند یا رشوه داده اند، با اینکه فضا را برای پیشرفت آنها باز کرده اند.

در مقابل درباره خودش خواهد گفت که رؤسا و سرپرستان بی کفایت او توقع دارند که او کار زیادی انجام دهد بدون آنکه از او قدرشناسی کنند و با عنوان می کند که آنها از او خوششان نمی آید.

جنبه مشکل زا اختلال منفعل

یکی از مشکل زاترین جنبه های اختلال شخصیت منفعل – مهاجم تمایل درونی او به خرابکاری در حیطه شغلی و ارتباطی است. البته او با آنکه در ظاهر نشان میدهد که صمیمانه قصد پیشرفت کار یا رابطه را دارد، اما در عمل تمام طرح های سرپرست با همسرش را در حیطه های مزبور به بن بست می کشاند. شما از همسر یا کارمند منفعل – مهاجم خود این انتظار را داشته باشید که اصلی ترین وظیفه اش را فراموش کند، کارش را با کیفیت پایینی انجام دهد، هنگامی که از او می خواهید زودتر در جایی حاضر شود، دیر کند و یا کاری را به عمل خراب می کند تا شما انجام دوباره آن را از او بخواهید.

البته از آنجایی که آنها خرابکاری های مزبور را با حالتی معصومانه و غیر عمد انجام می دهند، خشم گرفتن بر آنها قدری مشکل زاست، اما به مرور زمان خراب کاری های مداوم آنها غیرقابل تحمل می گردد. شما هر چه بیشتر و بیشتر با چنین فردی وارد تعامل کاری با عاطفی شوید، عصبانی و عصبانی تر خواهید شد. در اینجا یک راز نهفته است: «فردی که تعامل با او، شما را دچار احساس نقصان، ضرر و زیان می کند، یک فرد با اختلال شخصیت پرخاشگری منفعلانه است تا وقتی که خلاف آن را اثبات کند.»

شکل گیری شخصیت منفعل


شناخت اختلال شخصیت منفعل

شاید شما از خودتان بپرسید چه عواملی سبب می شود تا فردی به اختلال شخصیت منفعل – مهاجم دچار شود. اگر چه عوامل گوناگونی در این باره دخالت دارند (عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی و محیطی)، اما به نظر می رسد که نحوه تعامل کودک با والدین ، بزرگترین نقش را در شکل گیری رفتار مفعل – مهاجم ایفا میکند.

احتمال می رود شخصیت منفعل – مهاجم در دوران کودکی به خوبی مورد توجه، مراقبت و محبت قرار گرفته باشد و احتمالا در ابتدا هیچ مشکلی در رابطه میان کودک و والدین وجود نداشته است، اما در جایی از این رابطه، این احساس به کودک دست داده است که دیگر به او محبت و توجهی نمی شود و به دنبال آن، والدین خود را افراد بی انصاف و ظالم قلمداد کرده است.

این تغییر غالبا با تولد فرزند دیگر خانواده به وجود می آید چرا که اکنون، والدین محبت و توجه تمام وقت خود را از کودک قبلی برگرفته و به سمت فرزند تازه تولد یافته خود معطوف می دارند. در چنین وضعیتی به احتمال زیاد کودک بزرگتر احساس خشم و وانهادگی خواهد کرد.

طرز تلقی فرد منفعل

همچنین ممکن است که او توقع والدین خود را برای کسب استقلال بیشتر و حتی سپردن برخی از کارهای منزل به خود را بسیار ظالمانه و غیر منطقی تلقی کند. آنگاه او این گونه نتیجه می گیرد که مراجع قدرت (به طور مثال والدین، معلم، رئیس و) افرادی ظالم، بی انصاف، غیر منطقی و احتمالا بی کفایت هستند.

اما اختلال شخصیت منفعل – مهاجم به جای آنکه خشم و با هر کدام از افکار مزبور را به طور مستقیم به والدین خود ابراز کند، باد می گیرد که عدم رضایت و عدم توافق خود را به صورت غیر مستقیم به آنها ابراز دارد. شاید این شیوه از ایران افکار و احساسات بدین خاطر باشد که او گمان می کند والدینش افرادی خطرناک، خشن و کینه توز هستند.

بنا به دلایلی او به خودش این پیام را می دهد: «دلخوری و عدم موافقت خود را به طور مستقیم ابراز نکن و با آن را در خودت نگهدار و به طور غیرمستقیم آن را به صورت جملات کنایه دار و با مقاومت در انجام کاری که از تو می خواهند، نشان بده.

کلام آخر

بنابراین، هنگامی که مادرش انجام کاری را به او دستور می دهد او در ظاهر نشان می دهد که بسیار مایل به انجام آن است، اما در نهایت آن را خراب می کند یا آن را به خوبی انجام نمی دهد و یا آن را در زمان لازم به پایان نمی رساند و در تمام این مدت نیش و کنایه میزند و همین طور از غیرمنطقی و احمقانه بودن دستور مزبور ناله می کند.

در برخی موارد، بزرگسالان دچار اختلال شخصیت پرخاشگری منفعلانه، در کودکی والدینی داشته اند که تلاش آنها را برای ابراز نظر و کسب استقلال به شدت در هم کوبیده اند. شاید به نظر والدین آنها، ابراز نظر و تلاشی برای کسب استقلال از سوی یک کودک، عمل بسیار ناپسندانه و غیرقابل قبولی بوده است. بنابراین، افراد منفعل – مهاجم در بزرگسالی نیز به این نتیجه می رسند که تنها راه ابراز همه ی رنجش ها و خشم های سرکوب شده، تخریب غیرمستقیم دیگران، به ویژه افراد صاحب قدرت است.

عزیزان و همراهان ارجمند برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین اخذ مشاوره در زمینه بستری نمودن فرد معتاد در یکی از مراکز همکار کمپ ترک اعتیاد اهواز لطفا با مشاورین مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ تماس حاصل فرمائید.

سرفراز باشید…

برچسب‎ها :

 • تماس با مشاورین
 • شرایط پذیرش
 • مدت دوره
 • هزینه دوره
جهت تماس با مشاورین مرکز می توانید با شمارۀ تلفن ۰۹۳۵۲۷۵۹۷۷۱ تماس حاصل فرمایید، همچنین از طریق آدرس ایمیل مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ: [email protected] با ما در تماس باشید.
عزیزان مددجویی که قصد اقامت در مرکز تخصصی ترک اعتیاد را دارند می بایست با همراهی معرف خود به دفتر مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ مراجعه کنند. جهت پذیرش موارد زیر را باید به همراه داشته باشند.
1- همراه داشتن معرف با کارت شناسایی
2- همراه داشتن لوازم شخصی مورد نیاز خود
جهت اطلاعات بیشتر به صفحه شرایط پذیرش مراجعه کنید.
همراهان ارجمند برای اطلاع از دوره های درمانی در مراکز همکار لطفا با مشاورین تماس حاصل فرمایید. به طور کلی دوره های درمانی از 21 تا 28 روز متغییر است و هر مرکز بر اساس استانداردهای تعیین شده این دوره های درمانی را برگزار می کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با مشاورین مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ تماس حاصل فرمایید.
عزیزان و همراهان ارجمند باید دقت بفرمایید که هر کدام از مراکز همکار اهواز کمپ دارای شرایط و امکانات متفاوتی است و بر همین اساس هزینه دوره های درمانی در مراکز مختلف در شهرهای متفاوت کاملا متفاوت است. در نتیجه برای اطلاع دقیق از هزینه مرکز درمانی خود لطفا با مشاورین مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *