مشاوره بستری (رایگان) 09352759771
تهران، شهریار، کرج، اهواز
شیراز، دزفول، شوشتر
پشتیبانی 24/7
09352759771
شنبه - 5 شنبه: 10.00 - 24.00
جمعه : 11.00 - 22.00
درباره مرکز ترک اعتیاد 4

علی شیرمردی

مددکار اجتماعی
کار از سال 1386
درباره مرکز ترک اعتیاد 4

علی حسینی

مددکار اجتماعی
کار از سال 1385