کمپ ترک اعتیاد در اهواز
×

وبلاگ مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ

معتاد کیست | اعتیاد چیست

معتاد کیست و چه خصوصیاتی دارد؟ برای توصیف دقیق یک معتاد به مواد مخدر نیاز به چه خصوصیاتی داریم؟ آیا معتاد شخص به خصوصی است؟

برچسب‎ها :

معتاد کیست