کمپ ترک اعتیاد در اهواز
×

وبلاگ مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ

قدم یازدهم بهبودی

قدم یازدهم بهبودی چیست و چه تاثیری در روند بهبودی از اعتیاد دارد؟ برای کارکرد قدم یازدهم بهبودی چه باید کرد و به چه اطلاعاتی نیاز است؟ تیتر قدم یازدهم بهبودی ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند، بدان گونه که او را درک می کردیم شده و فقط …

برچسب‎ها :