کمپ ترک اعتیاد در اهواز
×

وبلاگ مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ

قدم نهم بهبودی

قدم نهم بهبودی کدام است و برای کارکرد صحیح آن چه باید کرد؟ آیا برای کارکرد صحیح قدم نهم بهبودی به اطلاعات خاصی نیاز است؟ تیتر قدم نهم بهبودی ما بطور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان یا دیگران …

برچسب‎ها :