کمپ ترک اعتیاد در اهواز
×

وبلاگ مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ

مکانیسم حقیقت جویی در انسان

مکانیسم حقیقت جویی مکانیسم حقیقت جویی چیست و دارای چه مشخصاتی می باشد. برای شناخت و آگاهی از مکانیسم حقیقت جویی به چه اطلاعاتی نیاز داریم و چگونه باید آن را شناخت؟ در مقاله پیش رو کمپ ترک اعتیاد اهواز کمپ با بررسی دقیق فردیت و شخصیت شناسی اعتیاد سعی در معرفی اجزا درونی یک …

برچسب‎ها :

شناخت انکار در اعتیاد

انکار در اعتیاد یادگیری سیستم مدیریت مسئله انکار انکار در اعتیاد مشکلی جدی است که می‌تواند باعث بازگشت به اعتیاد شود. اکثر مشاوران و درمان‌گران، هر روزه با مددجویانی سر و کار دارند که دچار انکار در اعتیاد سرسختانه بوده و در مقابل درمان مقاومت می‌کنند. بعضی از این مددجویان به خاطر مشکلات جدی زندگی …

برچسب‎ها :