کمپ ترک اعتیاد در اهواز
×

وبلاگ مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ

اختلال شخصیت ضد اجتماعی | معرفی اختلال سایکوپات بخش اول

اختلال شخصیت ضد اجتماعی اختلال شخصیت ضد اجتماعی بخش دوم ویژگی های  اختلال شخصیت سایکوپت در فعالیت های خلاف قانون شرکت می کند و احیانا سابقه بازداشت باداشتن مشکلات قانونی دارد. بارها به خاطر نفع شخصی به شما دروغ گفته و شما را فریب داده است. فردی تکانشی، بدون طرح و برنامه است و از …

برچسب‎ها :

اختلال شخصیت ضد اجتماعی