مشاوره بستری (رایگان) ۰۹۳۵۲۷۵۹۷۷۱
تهران، شهریار، کرج، اهواز
شیراز، دزفول، شوشتر
پشتیبانی ۲۴/۷
۰۹۳۵۲۷۵۹۷۷۱
شنبه - ۵ شنبه: ۱۰.۰۰ - ۲۴.۰۰
جمعه : ۱۲.۰۰ - ۲۲.۰۰

دسته بندی ها: معرفی مراکز ترک اعتیاد

در این بخش به معرفی مراکز همکار مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ پرداخته ایم تا شما را با جزئیات بیشتر این مراکز آشنا کنیم