کمپ ترک اعتیاد در اهواز
×

وبلاگ مرکز ترک اعتیاد اهواز کمپ

شرایط پذیرش در کمپ ترک اعتیاد اهواز کمپ

جهت پذیرش در کمپ گلبانگ رهایی می بایست وسایل مورد نیاز اولیه اسکان مانند پتو و بالش و همچنین در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و همراهی یکی از اعضای خانواده به دفتر کمپ گلبانگ رهایی

برچسب‎ها :

شرایط پذیرش مددجو در مرکز اهواز کمپ